Podpora při investicích


Poradce pro prodej a nákup firmy

Chystáte-li se prodat svoji společnost či její část, pomůžeme Vám se všemi fázemi takového obchodu – od přípravy strategie, ocenění předmětu prodeje a vyhledání potenciálního kupce až po úspěšné dojednání smlouvy a celé transakce. Naši poradci vám pomohou i při akvizici firmy: upozorníme vás na zajímavou aktuální nabídku, ověříme její strategickou přínosnost a společně vypracujeme nejvhodnější akviziční strategii. Tu poté realizujeme až do úspěšného konce.

Řízení hloubkové kontroly (due diligence)

Ať už na straně prodávajícího nebo kupujícího představuje due diligence soubor kroků, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu připravované transakce. Naši experti umožní efektivní činnost členům týmu pro finanční, daňové a právní due diligence. To umožní investorovi adekvátně uvážit všechny výhody a identifikovat rizika plánované transakce. SFINCS jako součást svého komplexního M&A poradenství zprostředkuje důkladné a uvážlivé zhodnocení právního a finančního stavu cílové firmy.

Transakční dokumentace

Příprava a pečlivé vedení transakční dokumentace při prodeji společnosti ušetří oběma stranám obchodu mnoho hodin zbytečného jednání. Harmonogram, informační memorandum, smlouvy o důvěrnosti, pravidla due diligence a term sheet jsou jen některé typy dokumentů, které představují základ úspěšné transakce. Má-li dlouho očekávaný most mezi dvěma břehy odolat leckdy vrtkavým silám přírody, musí stát na pevných pilířích a pečlivě zpevněném podloží. Kvalitní transakční dokumentace, do které patří i smluvní zajištění, je právě tímto nezbytným podložím.

Smluvní zajištění

Specialisté naší společnosti společně s vhodně zvolenou advokátní kanceláří vypracují detailní smlouvu, která pečlivě ošetří všechny náležitosti připravovaného prodeje, nákupu či fúze. Kvalitní smluvní zajištění je nezbytným předpokladem zdařilé transakce. V návaznosti na naše ostatní služby představuje příprava, struktura a vyjednávání smluvní dokumentace klíčový aspekt, který rozhodne o úspěchu či selhání celé operace.

Ocenění

Ať už prodáváte, nebo se chystáte kupovat, vždy je zapotřebí kvalitní ocenění vhodnou metodou nebo jejich kombinací pro stanovení příslušného typu ceny. Při oceňování využíváme standardní procesy a postupy, které plně vyhovují nejlepší praxi a mezinárodním standardům.

Spolupracujeme

top