Direct mailing


mailingDM je základní službou přímého marketingu. Zajišťujeme celkovou realizaci a to jak po technické, tak legislativní stránce. Disponujeme vlastní rozsáhlou a prověřenou databází převážně z oblasti financí..

mailingDM je základní službou přímého marketingu. Reklamní sdělení či obchodní nabídka je upravena tak, aby zaujala zvolenou cílovou skupinu. Navíc je každý email je personalizován, oslovuje konkrétního adresáta. Tímto způsobem se dosahuje výšší efektivity než u méně zacílených forem reklamy a také náklady na jednoho získaného zákaného zákazníka jsou podstatně nižší.

Využití toho marketingového nástroje je vhodné pro všechny typy firem, úspěšnost je závislá na využití kvalitní databáze osob.

Zajišťujeme celkovou realizaci, a to jak po technické, tak po legislativní stránce. Ke kampaním nabízíme vyhodnocení úspěšnosti a poradenství. Disponujeme vlastní rozsáhlou a prověřenou databází adres převážně z oblasti financí.

 

 

 

Spolupracujeme

top