Péče o zaměstnance


Zaměstnavatel má podle zákoníku práce pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců. Netušíte, co si pod tímto pojmem představit? Odborný rozvoj zaměstnanců představuje zejména tyto čtyři oblasti: zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvýšení kvalifikace či kvalifikační dohoda.

Odborný rozvoj zaměstnanců

Zaškolení a zaučení zaměstnanců

Pokud přijímáte zaměstnance, který nemá pro vaši pracovní pozici příslušnou kvalifikaci, máte ze zákona povinnost nového zaměstnance zaškolit nebo zaučit. Zaškolení či zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Povinnost zaškolit či zaučit zaměstnance má zaměstnavatel také v případě, kdy zaměstnanec přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce, z důvodů, které vznikly na straně zaměstnavatele v případě nezbytně nutných.


Chcete vědět více? Kontaktuje nás

Spolupracujeme

top